Menu Close

संपर्क

home

कार्यालयाचा पत्ता:
उपसंचालक, आरोग्य सेवा
राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,
आरोग्य भवन, विश्रांतवाडी, आळंदी रोड, येरवडा, पुणे. ४११००६

fax
२६६१०१८०

संदेश पाठवा :