Menu Close

राष्ट्रीय किटकजन्य नियंत्रण कार्यक्रम – हिवताप [NVBDCP- Malaria] (National Vector Borne Disease Control Programme – Malaria)

Play Video

गप्पी माशांची संगत, हिवतापापासून फारकत

Play Video

चिकुनगुन्या जनजागृती

Play Video

चिकुनगुन्या जनजागृती

Play Video

हिवताप जनजागृती

Play Video

कोरडा दिवस पाळा, मलेरिया टाळा

Play Video

हिवताप जनजागृती

Play Video

चिकुनगुन्या जनजागृती

Play Video

चिकुनगुन्या जनजागृती

Play Video

मलेरिया जनजागृती

Play Video

कोरडा दिवस पाळा, मलेरिया टाळा

Play Video

कोरडा दिवस पाळा, मलेरिया टाळा

Play Video

स्वाईन फ्लू जनजागृती

Play Video

स्वाईन फ्लू जनजागृती

Play Video

स्वाईन फ्लू अनुबोधपट

Play Video

स्वाईन फ्लू प्रतिबंधक लस

Play Video

स्वाईन फ्लू जनजागृती

Play Video

स्वाईन फ्लू 

Play Video

मांडला जागर

Play Video

हत्तीरोग नियंत्रण